Osada została najprawdopodobniej założona na początku XVII wieku, kiedy właściciele okolicznych terenów Schönaichowie z Siedliska prowadzili akcję zagospodarowania terenów wokół Jeziora Tarnowskiego Dużego.
W 1844 roku prócz folwarku i owczarni wzmiankowano 19 posesji i 150 mieszkańców w miejscowości Polnisch Tarnau . W tym czasie folwark wraz z pobliskimi wsiami Dąbrowno i Okopiec tworzył jedną całość ziemską.
Na niemieckiej mapie rejonu Lubięcina z roku 1894 jest uwidoczniony w centrum wsi folwark oraz przy obecnym wyjeździe na Nową Sól duża cegielnia. Folwark funkcjonował do końca II wojny światowej, natomiast cegielnia już w roku 1937 nie istniała. W latach 1937-1945 obowiązywała nowa nazwa wsi – Tannendorf. W roku 1945 wieś miała 32 domy mieszkalne, placówkę poczty, przedszkole, kuźnię i gospodę. W latach powojennych niewielki odsetek mieszkańców Jodłowa utrzymywał się z pracy na roli, pozostali byli pracownikami Lasów Państwowych.
Od lat 80-tych XX wieku wieś stopniowo zaczęła się przekształcać w miejscowość letniskową. Jodłów to obecnie jedno z najmniejszych sołectw w Gminie Nowa Sól. Liczba mieszkańców oscyluje w granicach 70. Równocześnie znajduje się tu ok. 150 domów letniskowych, a w okresie od wiosny do jesieni w Jodłowie wypoczywa wielu turystów.studnia ruiny Glogeiche piwnica ruiny Glogeiche baraki obozowe ruiny Glogeiche ruiny zameku Geibla w centrum puszczy

szwedzki szniec - Glogeiche


szwedzkie stanowiska bojowe mapa Jodłowa z roku 1894

Copyright © 2009 LETNISKO JODŁÓW. Prywatna witryna Mirosława Wojtczaka. Wszelkie prawa zastrzeżone.